28 sierpnia br. do Burmistrza Brodnicy Jarosława Radacza wpłynęło pismo z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stwierdzające zgodność parametrów z wymaganiami IAAF i PZLA.


„Polski Związek Lekkiej Atletyki stwierdza niniejszym, że usytuowanie i parametry urządzeń zainstalowanych na Stadionie OSiR w Brodnicy przy ul. Królowej Jadwigi 1 (bieżnia, rów z wodą, skocznia do skoku wzwyż, skocznie do skoku o tyczce, skocznie do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem o nawierzchni trawiastej, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem oraz rzutnia do rzutu oczepem) są zgodne z wymaganiami IAAF i PZLA.” - czytamy w piśmie PZLA

Tym samym stadion w Brodnicy uzyskał świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dzięki któremu mogą tu być rozgrywane wszystkie konkurencje biegowe, chód sportowy, skok wzwyż, w dal, trójskok, pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem oraz rzut oszczepem. Wyniki uzyskiwane w tych konkurencjach będą mogły być podstawą do przyznania zawodnikom określonej klasy sportowej (z mistrzowską międzynarodową włącznie) jedynie po spełnieniu ogólnych wymagań dotyczących rangi zawodów.

UM Brodnica