Od kilku dni można oglądać nową odsłonę strony internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

W Brodnicy odbyło się Seminarium Shotokan z mistrzem Pemba Tamang 8 Dan. Seminarium przygotowane zostało przez Centrum Promocji Sportu i Rekreacji w Poddębicach, MUKSK "Shotokan" z Brodnicy. W uroczystym zakończeniu udział wziął burmistrz Krzysztof Hekert.

29 stycznia 2011 r. odbyły się I Otwarte Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wiceministra MSWiA dh. Zbigniewa Sosnowskiego i koszykówki dziewcząt o Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego dh. Zdzisława Dąbrowskiego.

Przedsiębiorcy i osoby  zamierzające  rozpocząć działalność gospodarczą mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji w Urzędzie Miejskim w Brodnicy.

Po dokonaniu analizy ekonomicznej w zakresie usług transportu publicznego - komunikacji miejskiej w Brodnicy, PGK wnioskowało do Rady Miejskiej o podwyżkę cen biletów.

Ulica Kopernika w Brodnicy zostaje wyłączona ze Strefy Płatnego Parkowania. Stanie na niej znak zakazujący postoju.

Brodnickie placówki kultury przygotowały ciekawy program dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe. (zobacz co i gdzie będzie się działo).

 

W związku z systematycznym wzrostem poziomu wody w Drwęcy Burmistrz Brodnicy zwołał posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

związku z pojawieniem się przypadków śmiertelnych u ludzi wywołanych wirusem grypy typu A(H1N1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy prosi o przeprowadzenie działań edukacyjnych mających na celu przypomnienie dzieciom i młodzieży zasad minimalizujących zachorowania na grypę. 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję V Sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 27.01.2011r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad: