Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Na wniosek mieszkańców Osiedla Ustronie od dnia 27 czerwca br. została uruchomiona linia autobusowa nr 2 BIS na trasie Wapna – Łyskowskiego,prowadząca przez dolny odcinek ul. Podgórnej (omijając ul. Wyspiańskiego).

Miasto przystąpiło do kolejnych prac inwestycyjnych. Aktualnie trwają roboty przy budowie chodnika na ulicy Zielonej oraz prace przy budowie kanalizacji sanitarnej  w ulicy Długiej.

Władze Brodnicy podejmują kolejne  działania, by uatrakcyjnić miasto dla przyszłych inwestorów. Z otrzymanych pieniędzy z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z poddziałania:  Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych, miasto przygotowało dokumentację studyjno-koncepcyjną dla projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych Brodnicy. Wartość projektu wyniosła 359 000,00 z czego kwota:  305 150,00 to dofinansowanie, a wkład własny miasta wynosi 53 850,00.

Od 6 do 10 lipca przebywać będzie w Brodnicy około 100 osobowa grupa harcerzy z całej Polski. Druhowie biorą udział w Rajdzie Grunwaldzkim.

10 lipca 2011 r. o godz. 15.00 przy kościele pw. Jezusa Miłosiernego na Płycie Karbowskiej odbędzie się IX Festyn Miejsko-Parafialny

Akcja Humanitarna „Życie” Kościoła Zielonoświątkowego ma zaszczyt zaprosić Państwa na koncert kanadyjskiej chrześcijańskiej grupy rockowej Revolution.

Od poniedziałku 4 lipca 2011 r. kierowców i pieszych czekają utrudnienia związane z budową ronda na ul. Sądowej.

Urząd Miejski w Brodnicy  zakończył w czerwcu prace związane z przebudową nawierzchni w ulicy Przedzamcze i Nowa Kolonia.

Na ostatniej sesji brodniccy radni uchwalili zmiany Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Brodnicy.