Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Marian Chwiałkowski informuje, że w ostatnich dniach nastąpił wzrost poziomu wody w Drwęcy i osiągnął stan ostrzegawczy. W związku z powyższym Burmistrz zarządził: całodobowe monitorowanie poziomu wody, sprawdzenie infrastruktury hydrotechnicznej, gotowość służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przypomina, że z dniem 01.10.2008r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uchylająca ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję V Sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 27.01.2011r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

8 stycznia 2011 r. na hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy odbył się  II Ogólnopolski Turniej DAP CUP U-9 o Puchar Burmistrza Miasta Brodnicy.

Burmistrz Brodnicy i Starosta Brodnicki zapraszają na uroczystość patriotyczną z okazji  66 rocznicy wyzwolenia Brodnicy i  91 rocznicy powrotu Brodnicy do Polski.

W związku ze zbliżającymi się uroczystościami z okazji  66 rocznicy wyzwolenia Brodnicy i  91 rocznicy powrotu Brodnicy do Polski burmistrz Brodnicy apeluje do brodniczan o oflagowanie w dniu 18 stycznia swoich miejsc zamieszkania i pracy.

Urząd Miejski w Brodnicy przygotował ofertę dla dzieci i młodzieży.