Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

W piątek 13 stycznia 2012 r. swoje setne urodziny obchodzić będzie Pani Konstancja Wincenciak.

Filia biblioteczna nr 4 działała 20 lat na Osiedlu Michałowo przy ulicy Kazimierza Wielkiego.

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XVII Sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2012r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

Burmistrz Brodnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Brodnicy w 2012 r.

 

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania z siedzibą w Łodzi w grudniu przekształciła się na Społeczną Akademię Nauk.

Tradycją minionych lat Zarząd Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski zaprasza na Bal Karnawałowy, który odbędzie się 26.01.2012r. w godz. 16.00 - 20.00 w Restauracji Tiroli.

W związku z likwidacją Poradni Rodzinnej i włączeniem jej dotychczasowych zdań w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. zostaje zastąpiony numer telefonu pod którym można było dotychczas skontaktować się z Poradnią Rodzinną (56 49 840 20) na nowy numer 56 49 19 771 – Dział Poradnictwa Rodzinnego.

Ruszył nabór ofert w ogłoszonych przez zarząd województwa otwartych konkursach na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

 

Firma SUNMAX Sp z o.o.  w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Brodnicy zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne w sprawie realizacji „Programu Solarnego  do - 70% na zakup i montaż kolektorów słonecznych”.