Burmistrz Brodnicy nagrodził albumami książkowymi z okazji zakończenia roku szkolnego najlepszych uczniów,laureatów konkursów przedmiotowych i wyróżniających się sportowców z brodnickich szkół. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystości konczących rok szkolny. Burmistrz ufundował również dla 6 najlepszych uczniów ( dla 2 uczniów z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Brodnicy) tygodniowy pobyt we wrześniu w mieście partnerskim Sevan w Republice Armenii.

Burmistrz Brodnicy zaprasza na Festyn „Powitanie Lata”, który odbędzie się 25 czerwca 2011 r. na plaży nad jeziorem Niskie Brodno.

16 czerwca 2011 r. burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa ulicy Długiej w Brodnicy”

Muzeum w Brodnicy, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum oraz Urząd Miejski w Brodnicy zapraszają na obchody obrzędów Nocy Świętojańskiej na terenie zamku i parku Anny Wazówny 24-25 czerwca 2011r.

Uprzejmie informuję, iż w terminie do dnia 30 czerwca 2011r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Brodnicy - do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich i Sądu Okręgowego w Toruniu - do orzekania w sprawach cywilnych.

W piwnicach zamkowych brodnickiego muzeum prezentowana jest  do 21 czerwca wystawa "Brodniccy artyści prezentują".

24 czerwca 2011 r. Muzeum w Brodnicy zaprasza na wernisaż wystawy „Refleksje Kujawsko-Pomorskie” malarza Stefana Ciacka. Wernisaż odbędzie się w Piwnicach zamkowych o godz. 18.30. Wystawę będzie można oglądać w dniach od 24 czerwca do 5 sierpnia 2011 r.

20 czerwca 2011 r. o godz. 9.00 odbędzie się I Powiatowy Przegląd Utworów Literackich.

Wszyscy pogorzelcy zostali  otoczeni przez służby miejskie opieką – mówi koordynujący akcją z ramienia burmistrza, Marian Chwiałkowski

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję VIII Sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2011r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad: