Brodniczan uprawiających Nordic Walking zapraszamy na I Mistrzostwa Grudziądza w Nordic Walking. Impreza odbędzie się 19 czerwca 2011 r. w Grudziądzu na terenie Lasu Komunalnego przy ośrodku MORiW nad jeziorem Rudnik ”Plaża Miejska” ul. Zaleśna 1.

31 maja 2011 r. w Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy odbył się IV Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas drugich gimnazjum pod nazwą „Brodnica i okolice w zadaniach”.

Pałeczka okrężnicy (E. coli) jest powszechnie występującą bakterią, ale tylko niektóre jej szczepy mogą produkować szczególnie niebezpieczne toksyny, które wywołują ciężkie schorzenia u ludzi.

 

Dla wszystkich, którzy gotowi są do refleksji na temat nauczania błogosławionego Papieża Polaka, mamy propozycję w postaci akcji „Klasy Jana Pawła II”.

 

W dniach 7-9 czerwca 2011 r. w Brodnickim Domu Kultury odbędzie się IV Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół.

24 maja odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia spółek miejskich.

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z  późn.  zm.)  zwołuję  VIII nadzwyczajną Sesję  Rady Miejskiej w Brodnicy,   która  odbędzie się w dniu   02 czerwca  2011r. o godz. 13oo w sali 202 Urzędu Miejskiego  w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

W wyniku przetargu nieograniczonego samochód służbowy marki Skoda SuperB został sprzedany.

Gmina Miasta Brodnicy przystąpiła do realizacji programu usuwania azbestu. Mieszkańcy Brodnicy chcący skorzystać z tej formy dofinansowania mogą przesyłać zgłoszenia o przyznanie dotacji wraz z oświadczeniami w terminie do 20 czerwca 2011 r. na adres Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

W dniach 26 maja – 1 czerwca 2011 roku w Brodnicy odbywać się będą imprezy sportowe w ramach XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2011.