Burmistrz Brodnicy i dyr. Muzeum w Brodnicy zapraszają do zwiedzania wystawy  "Ars Avionica w 100-lecie pierwszego polskiego lotu samolotem", której otwarcie odbędzie się 17 marca o godz. 18.30 w Galerii Brama.

 

Rada Miejska w Brodnicy uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na rok 2011

W województwie kujawsko-pomorskim ruszyła kolejna edycja projektu przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu osób z dysfunkcją wzroku pod nazwą "Poznaj siebie 2".

Pomyślnie zakończyły się rozmowy burmistrza Brodnicy Jarosława Radacza z ministrem Radosławem Stępniem z Ministerstwa Infrastruktury na temat budowy w Brodnicy ronda przy zbiegu ulic Sądowa - Targowa i rozpoczęcia do 2013 roku budowy II etapu obwodnicy drogi krajowej nr 15.

Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania sportu w Brodnicy w roku 2011.

26 lutego 2011 r. odbędzie się I Rejonowy Dzień Młodzieży w Brodnicy. Dzień Młodzieży odbywał się będzie pod hasłem „Młodzi w komunii z Bogiem”.

Informacja dla osób ubiegających się o zapewnienie opiek całodobowej w placówkach świadczących takie usługi.

Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji  zajęć środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy w 2011 r.

Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Marian Chwiałkowski informuje , że dnia 24 lutego 2011 roku odbędzie się szkolenie mieszkańców miasta ze znajomości sygnałów alarmowania i ostrzegania.

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku rozstrzygnięty.