Zakończyły się prace budowlane przy domach dziecka w Brodnicy. Rozpoczął się odbiór końcowy inwestycji .


-  “Budowa dwóch budynków na potrzeby 14 – osobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” to kolejna inwestycja Powiatu Brodnickiego, którą  wykonujemy  sprawnie, w krótkim czasie . We wrześniu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą , w październiku 2017 wykonawcy przystąpili do pracy. Teraz , po zakończeniu odbioru, zacznie się wyposażanie domów - mówi starosta Piotr Boiński.


W wybudowanych domach dziś przyłączane są woda i gaz . Inwestorzy czekają na przyłączenie elektryczności.

Gotowe jest także obejście. Jest ogrodzenie, są garaże , boisko sportowe , nawet trawa wokół domu już rośnie.

Wykonawcami inwestycji są: Zakład Bud- Dom Janusza Drzeszyńskiego z Brodnicy i  „Łuczek” Mirosława Lewandowskiego z Szymkowizny( k. Osieka) .
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy