22 czerwca br. w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Brodnicy przy ul. Mazurskiej odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Gimnazjum dla Dorosłych oraz słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych.

Najliczniejszą grupą żegnających się ze szkołą byli absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej – niemal 200 przyszłych fachowców w różnych zawodach,  m.in.: sprzedawcy, kucharze, stolarze, tapicerzy, elektrycy, fryzjerzy oraz wielu innych.
    
Świadectwa z wyróżnieniem z rąk Dyrektora Szkoły, Jacka Gniadkowskiego, odebrały dwie absolwentki ZSZ: Aleksandra Kopczyńska (średnia 5,14) oraz Paulina Kucińska (średnia 4,95). Nagrody dla  ich ufundowali: Starosta Brodnicki, Piotr Boiński oraz Przewodniczący Rady Powiatu, Roman Pytlasiński. Rodzice uczennic otrzymali Listy Gratulacyjne.
    
Nagrody za stuprocentową frekwencję ufundowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. Otrzymali je: Szymon Cisło, Kinga Serowińska, Kamila Ptaszyńska oraz Aleksandra Kopczyńska.
    
Nagrody dla absolwentów ZSZ ufundowały również zakłady pracy i placówki zajmujące się kształceniem zawodowym. Cech Rzemiosł Różnych nagrodził: Rafała Przybylskiego, Patrycję Madejewską i Martę Rubalewską.
    
Ochotniczy Hufiec Pracy nagrodził Mateusza Walkiewicza – laureata konkursu „Absolwent Roku w kategorii nauka zawodu”. Nagrodę Komendanta Wojewódzkiego OHP odebrała Patrycja Madejewska. Za zaangażowanie oraz aktywność na rzecz OHP nagrodzono: Paulinę Kucińską, Joannę Paśniewską, Annę Dąbrowską i Kingę Górzycką.
    
Firma SITS ufundowała nagrodę dla Bogusławy Mazurowskiej, a Stolkar – dla Piotra Każmierczyka.

Rada Rodziców CKZiU nagrodziła honorowych krwiodawców: Piotra Chyczewskiego, Jarosława Kochańskiego, Klaudię Sobierajską oraz Macieja Tułodzieckiego.
    
Również Rada rodziców ufundowała nagrody dla wyróżniających się sportowców: Aleksandry Walczak, Zuzanny Żołnowskiej, Moniki Góreckiej, Adriana Kamińskiego, Karola Zawadzkiego, Marcina Falasa, Wiesłąwa Becmera, Partyka Kalka, Marty Janusiewicz, Karola Szalkowskiego i Pauliny Kucińskiej.
    
Najlepszą absolwentką Gimnazjum dla Dorosłych okazała się Katarzyna Żulewska, która uzyskała średnią ocen 5,0. Oprócz świadectwa z wyróżnieniem otrzymała nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców. Za stuprocentową frekwencję nagrodę odebrał Krzysztof Dziukowski.
    
Starosta Brodnicki, Przewodniczący Rady Powiatu oraz Burmistrz Brodnicy ufundowali też nagrody dla słuchaczy Policealnej Szkoły dla Dorosłych z najwyższymi średnimi: Łukasza Sitko (5,0), Anny Kowalczyk (4,92), Agnieszki Jankowskiej (4,83), Natalii Szlufik (4,75), Aleksandry Pisarskiej (4,75), Anety Wysockiej (4,75) oraz Natalii Żuchlińskiej (4,75). Za stuprocentową frekwencję wyróżniono słuchacza Łukasza Sitko.


Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy