„Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem” -pod takim hasłem uczniowie CKZiU w Brodnicy podsumowywali swoje staże zagraniczne ,  finansowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ na zasadach programu Erasmus+.


- CKZiU przystąpiło do projektu, by rozwijać umiejętności zawodowe uczniów i umożliwić im zapoznanie się z funkcjonowaniem zagranicznych firm.  Fundacja Rozwoju  Systemu Edukacji w Warszawie – dysponent środków - zaakceptowała wniosek szkoły i przyznała na realizację projektu kwotę 617 160,80 zł- informuje Jacek Gniadkowski, dyrektor CKZiU w Brodnicy.
    
Dzięki tym funduszom oraz wsparciu Powiatu Brodnickiego  latach 2017 – 2018 na staże zagraniczne do Hiszpanii lub Portugalii wyjechało 60 uczniów CKZiU w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik mechatronik i technik logistyk.  Realizacja projektu odbywała się w partnerstwie z firmą Mobility Projects  z Granady w Hiszpanii oraz Mobility Friends z Barcelos w Portugalii. Opiekunami poszczególnych grup byli nauczyciele języka angielskiego CKZiU: Alicja Rumińska, Arkadiusz Nagórski, Rafał Okoński i Marek Betlejewski.
    
Podczas uroczystości podsumowania projektu uczniowie przedstawiali  doświadczenia  zdobyte na stażach. Efekty projektu omówił szkolny koordynator, Mirosław Wołojewicz.
 
W spotkaniu podsumowującym brali udział m.in.:  Koordynator Regionalny na Europę Wschodnią firmy Mobility Friends, Paweł Baranowski, starosta  Piotr Boiński, wicestarosta Mariusz Klonowski, Stanisław Czajkowski,  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, , przedstawiciele brodnickich zakładów pracy, dyrektorzy szkół oraz młodzież.
    
W szkole realizuje się już  drugi projekt staży zagranicznych. W lutym br. „ekonomiści” odbywali praktyki w Hiszpanii, w lipcu wyjeżdżają uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarz.  


Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy