20 czerwca br. w CKZIU w Brodnicy ,  przy ulicy Mazurskiej odbyła się uroczystość awansowania kadetów na wyższe stopnie.


64 kadetów z klas mundurowych Technikum Logistycznego CKZiU  otrzymało stopień starszego kadeta. Natomiast 33 starszych kadetów z klas drugich awansowało na kadeta sztabowego.

Najlepsza uczennica klasy drugiej – Monika Gęborys, która uzyskała na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,4 - awansowała na starszego kadeta sztabowego.
    
- Awanse otrzymali tylko uczniowie, którzy spełnili wymagania obowiązującego w CKZiU  Regulaminu klas mundurowych, według którego o awansie decyduje odpowiednia średnia ocen oraz co najmniej dobra ocena z zachowania- informuje Barbara Stefańska .

Awansowanym kadetom gratulowali m.in. starosta Piotr Boiński, wicestarosta Mariusz Klonowski i Jacek Gniadkowski, dyrektor CKZIU w Brodnicy.
Koordynatorem klas mundurowych w szkole jest  Krzysztof Suchorab.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy