Oficjalnie zakończyła się inwestycja powiatowa -przebudowa  skrzyżowania w Bobrowie.


„ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1819C, 1825C i 1826C w miejscowości Bobrowo” to inwestycja  za ponad 330 tysięcy złotych  w całości sfinansowana z budżetu Powiatu Brodnickiego.

Zakres robót obejmował m.in.:  poszerzenie jezdni na wylotach skrzyżowania,  wykonanie nowej nawierzchni (o długości 0,222 km i powierzchni ze zjazdami ogółem 1421,5 m2) , budowę dwóch wysp dzielących,  zainstalowanie aktywnych znaków świetlnych na wyspach( zasilanie z paneli fotowoltanicznych z turbiną wiatrową),  wykonanie zjazdów i oznakowania.

Wykonawcą robót było     Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o. z  Brodnicy.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy