W Zespole Szkół w Jabłonowie odbyła się  uroczystość pożegnania absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Zaproszonych gości w Jabłonowie  witali uczniowie w strojach z epoki oświecenia – okresu powstania Komisji Edukacji Narodowej patronującej szkole.
W obecności rodziców, przyjaciół i licznych gości najlepsi absolwenci  szkoły otrzymali nagrody i wyróżnienia .

Najlepszym uczennicom nagrodę wręczali posłowie na Sejm RP . Oliwia Gołębiewska otrzymała nagrodę od posła   Zbigniewa Sosnowskiego , Natalia Kłosowska  od posła   Pawła Szramki . Zuzannie  Piórkowskiej ufundował nagrodę  Ryszard Bober, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kuj.-Pom.,  Sebastianowi Klasińskiemu - starosta Piotr Boiński, Maciejowi Schröterowi – Przewodniczący Rady Powiatu Roman Pytlasiński, Klaudii Tybuszewskiej –  Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski.  Dla Kamila Konklewskiego, który zdobył tytuł „Najlepszy w zawodzie technik ekonomista” fundatorem nagrody był Marek Buchalski wiceprzewodniczący  Rady Powiatu w Brodnicy.

Anita Poznańska za zdobycie tytułu „Najlepszy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych”  otrzymała nagrodę od Krzysztofa Kamińskiego  Przewodniczącego Rady Miejskiej Jabłonowa . Pamiątkowe statuetki i medale otrzymali najlepsi absolwenci klasy mundurowej.

Fundatorami nagród dla wyróżniających się uczniów byli także Barbara Bober, dyrektor Zespołu Szkół  Barbara Bober i Rada Rodziców.

Za wzorową postawę kadeta i godne reprezentowanie szkoły nagrodzeni zostali szczególnie aktywni absolwenci klas mundurowych, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki i medale. Nagrodzono także absolwentów, którzy osiągnęli liczne sukcesy na niwie sportowej oraz tych  wyróżniających się aktywnością społeczną.   Po wręczeniu świadectw ukończenia szkoły i wysłuchaniu pieśni „Gaude Mater Polonia” abiturienci złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie w imieniu tegorocznych maturzystów głos zabrała Oliwia Gołębiewska, natomiast słowa podziękowania za wspólnie spędzone lata skierowała do absolwentów Wiktoria Latarska.

Dyrektor Barbara Bober zwróciła się do absolwentów w przemówieniu, w którym nawiązała do słów „Miłość wymaga czynu” - Błogosławionej Marii Karłowskiej, patronki naszego miasta oraz słów Horacego „Sapere aude”, czyli „Miej odwagę być mądrym”. Życzyła odwagi w realizacji życiowych marzeń i planów, zachęcała do odpowiedzialnego i pełnego pasji życia; przekazała też serdeczne gratulacje z okazji ukończenia szkoły, zapewniając również, iż dokądkolwiek zaprowadzą ich życiowe ścieżki, zawsze mogą liczyć na swoich nauczycieli i szkołę, w której są przecież ich korzenie. Pani Dyrektor złożyła również podziękowania wszystkim nauczycielom, a zwłaszcza wychowawcom klas kończących szkołę: p. Zbigniewowi Czachorowi i p. Marcinowi Motofie oraz p. Magdalenie Seidler, opiekunowi Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
W części artystycznej uroczystości wystąpili m.in. Wiktoria Dzierżewicz - uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego, Zuzanna Piórkowska - tegoroczna maturzystka oraz Alicja Monczkowska, absolwentka szkoły.Wśród gości na uroczystości byli m.in.:    Zbigniew Sosnowski i Paweł Szramka – posłowie na Sejm RP, Ryszard Bober - Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  Piotr Boiński - Starosta Brodnicki, Marek Buchalski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,  Przemysław Górski – Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Krzysztof Kamiński - Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego,  Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności    

Bożej Gracjanna Zborała – Honorowy Obywatel Jabłonowa  Pomorskiego, Ksiądz kanonik Janusz Kowalski – Proboszcz Parafii  p.w. Św. Wojciecha, Ksiądz prałat  Jan Kufel -  Honorowy Obywatel Jabłonowa Pomorskiego, przedstawiciele jednostek i instytucji współpracujących ze szkołą, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Rady Rodziców oraz rodzice, krewni i przyjaciele absolwentów.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy