Starosta i Burmistrz Brodnicy zapraszają  na uroczystości z okazji 450.rocznicy urodzin Anny Wazówny.


17 maja 2018 roku odbędą się uroczystości z okazji 450.rocznicy urodzin Anny Wazówny.

W programie:
godz. 16.00-kościół farny- nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem ks. dr. Krzysztofa Lewandowskiego, proboszcza Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy i ks. Dawida Mendroka , proboszcza Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Rypinie.
godz. 17.00-Palac Anny Wazówny

* sesja popularno-naukowa „ Anna Wazówna – Starościna Brodnicka”
- prelekcja  mgr Alicji Saar-Kozłowskiej-  Życie codzienne Anny Wazówny
- prelekcja dr. hab. Piotra Bireckiego- Dwór Zygmunta III wazy „ Od kuchni”
( Org. Muzeum w Brodnicy, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum)

*Otwarcie Sali Pamięci Anny Wazówny w MiPBP w Brodnicy
( org. MiPBP w Brodnicy)

18 maja 2018– Brama Chełmińska , ul. Mały Rynek 4 w Brodnicy

Otwarcie wystawy „ Anna Wazówna- Starościna Brodnicka”
( zapraszają: Starosta i Burmistrz Brodnicy, Dyrektor Muzeum w Brodnicy i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum)  

Po uroczystości zaczyna się Noc Muzeum- w godzinach od 20.00 do 1.00

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy