11 maja  strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku świętowali jubileusz 100-lecia istnienia swojej jednostki .Były odznaczenia i wyróżnienia dla strażaków. Gospodarze Powiatu Brodnickiego przekazali jednostkom OSP  sprzęt ratowniczy.

11 maja w Osieku  obchodzono 100 lat istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uczestnicy uroczystości zebrali się na uroczystym apelu na placu przed remizą  . Tu odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona  jubileuszowi 100-lecia OSP. Pomysłodawcą i zarazem fundatorem tablicy są :Alicja i Pan Alfred Pawlak Prezesi Zarządu BricoMarche.

Strażacy OSP oraz zaproszeni goście przemaszerowali do kościoła w Osieku na uroczystą mszę św. , a po niej na dalszą część jubileuszowej uroczystości w hali sportowej ZS w Osieku.
Gości uroczystości witał Kazimierz Wolfram – Wójt Gminy Osiek, Prezes ZOG ZOSP RP w Osieku, dh Sebastian Dziak przedstawił rys historyczny OSP w Osieku .

Po występie  młodzieży Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku , wyróżniający się strażacy ochotnicy otrzymali związkowe odznaczenia.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Uchwałą Nr 284/41/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.  Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczyło Pana Kazimierza Wolframa – Wójta Gminy Osiek, Prezesa ZOG ZOSP RP w Osiek.

Złoty Znak Związku przyznano  dh Konradowi Balsamowi
Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:
-    dh Sebastian Dziak
-    dh Waldemar Jarząb

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa wręczono :
-    dh Andrzejowi Jarząb
-    dh Krzysztofowi Guzowskiemu
-    dh Tomaszowi Siwula
-    dh Wojciechowi Wojdyło
   
Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:
-    dh Janusz Kozłowski
-    dh Krzysztof Leszczyński
-    dh Krzysztof Sztandarski
-    dh Marcin Czachowski
-    dh Paweł Laps
-    dh Sławomir Kopczyński
-    dh ZbigniewMaciejewski
   
Odznakę WZOROWY STRAŻAK przyznano:
-    dh Dariuszowi Górskiemu
-    dh Pawłowi Wojdyło
-    dh Jakubowi Laps
Odznaczenia wręczali :  dh Zbigniew SOSNOWSKI – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brodnicy i  dh Zdzisław Dąbrowski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu

Z okazji jubileuszu  dh Krzysztof Sztandarski  oraz Pana Kazimierz Wolfram - Wójt Gminy Osiek, Prezes ZOG ZOSP RP w Osieku przekazali akty nadania  tytułów  „Honorowego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku”. Otrzymali je Alicja i  Alfred Pawlakowie – Prezesi Zarządu Brico Marche.
Gospodarze uroczystości podziękowali  osobom zasłużonym dla działalności jednostki. Były podziękowania dla:

1.    Pana Zbigniewa Sosnowskiego  – Posła na Sejm RP, Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP w Brodnicy
2.    Pana Ryszarda Bobera -  Przewodniczącego  Sejmiku Województwa  Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
3.    Pana Janusza Halaka – Komendanta  Wojewódzkiej PSP
4.    Pana Zdzisława Dąbrowskiego - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w  Toruniu
5.    Pana Pawła Zgórzyńskiego – Radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
6.    Pana Piotra Boińskiego – Starosty Brodnickiego
7.    Pana Zbigniewa Zgórzyńskiego – Starosty Rypińskiego
8.    Pana Romana Pytlasińskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu w Brodnicy
9.    Pana Waldemara Szrula - Komendanta Powiatowej PSP w Brodnicy
10.    Pana Piotra Rutkowskiego – Zastępcy Komendanta PSP w  Brodnicy
11.    Pani Alicji i Pana Alfreda Pawlaków – Prezesów Zarządu Bricomarche
12.    Pana Bogdana Sowińskiego- byłego Komendanta PSP w Brodnicy, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w  Toruniu.

Przedstawiciele  Powiatu Brodnickiego obecni na uroczystości: wicestarosta Mariusz Klonowski, Roma Pytlasiński, przewodniczący Rady Powiatu  oraz radni Rady Powiatu przekazali strażakom życzenia, ale także  sprzęt ufundowany przez Powiat Brodnicki.
Sprzęt odebrali przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w: Osieku, Strzygach, Grążawach, Świedziebni, Nieżywięciu i Zgniłobłotach.

Jubileuszowe życzenia dla strażaków z OSP w Osieku przekazywali także m.in. :  Zbigniew Sosnowski, poseł na Sejm RP, Prezes ZOP ZOSP RP w Brodnicy, Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, st.  bryg. Waldemara Szrull – Komendant Powiatowy PSP w Brodnicy.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy