27 kwietnia 2018 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy odbyła się tradycyjna uroczystość „Różyczkowania” absolwentów – Technikum w Brodnicy, Technikum im. Zesłańców Sybiru oraz Liceum dla Dorosłych.


W bardzo uroczystej chwili pożegnania absolwentów  szkół CKZiU w Brodnicy towarzyszyli goście, wśród których byli m.in.:  posłowie na Sejm RP, Z. Sosnowski i P. Szramka; Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty M. Mazurkiewicz; Starosta Brodnicki P. Boiński; Wicestarosta Brodnicki M. Klonowski; przewodniczący Rady Powiatu R. Pytlasiński; przewodniczący Rady Miasta R. Pawlak; wójt Gminy Brodnica E. Łukaszewski; radni miasta i powiatu, przedstawiciele partnerskich wyższych uczelni; dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów; lokalni pracodawcy oraz rodziny i znajomi absolwentów.
    
W hali sportowej OSiR w Brodnicy wychowawcy klas przedstawili zebranym absolwentów :
•    klasa IV Techniku Ekonomiczne –Diana Zabłotna
•    klasa IV Technikum Logistyczne – Anna Romanowska
•    klasa IV Technikum Budownictwa – Magdalena Chachulska
•    klasa IV Technikum Mechatroniczno-Logistyczne – Sławomir Krawulski
•    klasa IV Technikum Informatyczne – Alicja Rumińska
•    klasa IV Technikum Mechatroniczno - Handlowe – Małgorzata Wróblewska
•    klasa IV a Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych –Hanna Jarzynka
•    klasa IV b Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz IV Technikum Hotelarskie –Katarzyna Michalska
•    klas IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych –. Beata Jakubowska
•    klasa IV Technikum Rolnicze i Technikum Architektury Krajobrazu –. Ewelina Teska
•    klasa III a Liceum dla Dorosłych – Dorota Wojnowska
•    klasa III b Liceum dla Dorosłych – Weronika Gurzyńska – Rędzikowska
•    klasa III c Liceum dla Dorosłych – Justyna Kaniecka
    
Trzecioklasiści przypięli starszym koleżankom i kolegom różyczki - brodnicki symbol ukończenia szkoły i otrzymali czekolady, które trzeba zjeść w całości, by powodzeniem zakończyć maturę.

Wyróżniający się absolwenci szkoły otrzymali nagrody. Wręczono 183 nagrody.
    
 Za bardzo dobre wyniki w nauce świadectwa z wyróżnieniem z rąk Wicekurator Oświaty oraz Dyrektora CKZiU odebrali:  Joanna Wasik – średnia ocen 5,31; Dominika Badaczewska – 5,21; Magdalena Kroplewska – 5,15; Paweł Leśniewski – 5,15; Aleksandra Wioleta Dąbrowska – 5,03;  Magdalena Frass – 5,03; Grażyna Krzyżanowska – 4,96; Monika Lejpamer – 4,96;Rafał Mikulicz – 4,96; Oliwia Kamińska – 4,94; Agata Mielnik – 9,93; Joanna Zdrojewska – 4,93;Anna Krajnik – 4,92; Patrycja Małgorzata Lubczyńska – 8,86; Marcin Malinowski – 4,84; Joanna Krajnik – 4,83; Klaudia Kiczińska – 4,81; Klaudia Sochacka – 4,81; Justyna Chadała – 4,81; Karolina Gąsiorowska – 4,79; Bartłomiej Lewicki – 4,79; Klaudia Małgorzata Wójcik – 4,77; Iwona Szymańska – 4,76; Anna Szynkowska – 4,75; Klaudia Gniewek – 4,75; Tomasz Mikołajczyk – 4,75.
    
Wśród słuchaczy Liceum dla Dorosłych najlepsze wyniki uzyskali: Danuta Wójcik – 5,0; Agnieszka Gogol – 4,73; Andrzej Wierzchołowski - 4,73; Anna Krasuska – 4,73; Andżelika Wojciechowska – 4,64; Marzena Grajkowska – 4,64; Małgorzata Jonowska – Warachowska -4,64.
    
Wyróżnienie dla laureata na szczeblu centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz I miejsce w II etapie ogólnopolskiego konkursu INDEKS DLA ROLNIKA otrzymał Bartłomiej Lewicki.
    
Poza tym 43 osoby otrzymały pamiątkowe medale za reprezentowanie szkoły podczas zawodów sportowych. Liczna grupa absolwentów została nagrodzona za różnorodną pracę na rzecz szkoły: pracę w Samorządzie Uczniowskim, w Szkolnym Kole Fotograficznym, Szkolnym Kole PCK, udział w uroczystościach szkolnych, honorowe krwiodawstwo, za pracę artystyczną i działalność charytatywną. Nagrodzono też najlepszych „zawodowców”, czyli uczniów z najlepszymi wynikami z przedmiotów zawodowych oraz uczniów i słuchaczy ze stuprocentową frekwencją.
        
Fundatorami nagród byli między innymi: posłowie na Sejm RP, P. Szramka i Z. Sosnowski; przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, R. Bober; Starosta Brodnicki, P. Boiński; przewodniczący Rady Powiatu, R. Pytlasiński; burmistrz Brodnicy, J.Radacz; wójt gminy Brodnica, E. Łukaszewski; przewodnicząca Rady Gminy, V. Sternicka - Twarogowska; przewodniczący Rady Miasta, R. Pawlak; Firma Vorwerk Autotec Polska, Bank Spółdzielczy w Brodnicy; firma Lama, dziekan Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji; Wytwórnia Opakowań Kartonowych; K. Skiba („Bosman”); firma Behrendt; prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła ; firma KOM- BUD; ZNP oraz Rada Rodziców CKZiU.
    
Dyrektor CKZiU, Jacek Gniadkowski żegnał absolwentów w imieniu Rady Pedagogicznej.   Życzenia absolwentom złożyli też: Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz, posłowie Zbigniew Sosnowski i Paweł  Szramka oraz  Starosta Brodnicki Piotr Boiński.
    
Starszych kolegów pożegnali również trzecioklasiści. W ich imieniu przemawiała Patrycja Domżalska.
    
W imieniu absolwentów głos zabrał Paweł Leśniewski, który podziękowała dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za trud nauczania i wychowania, a młodszym koleżankom i kolegom za atmosferę koleżeństwa i przyjaźni w szkole.
    
Imprezę poprowadzili nauczyciele CKZiU – Marzena Janiszewska i Arkadiusz Nagórski. Uroczystość uświetniły też występy Szkolnej Grupy Teatralnej. Utwór z repertuaru zespołu „Dżem” Karol Małkowski zadedykował zmarłemu w tym roku nauczycielowi J. Kossakowskiemu.
    
Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy