9 kwietnia o godzinie 15.30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy odbędzie się XLV sesja Rady Powiatu w Brodnicy.

W porządku sesji m.in. rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:   
    a) wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w   sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia   ich numerów i granic  oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach  wyborczych do   Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
     b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018,
     c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Brodnickiego na lata 2018-2035.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy