Spółki wodne w powiecie brodnickim zakończyły walne zgromadzenia, na których m. in. zaplanowano działania na bieżący rok.

W czasie zebrań członków spółek wodnych stwierdzano, że w tym roku najważniejszym zadaniem będzie odbudowa urządzeń melioracyjnych po ubiegłorocznych podtopieniach. Z tego powodu niektóre spółki zdecydowały o podwyższeniu składek członkowskich.

Ponadto spółki mogą ubiegać się do końca marca o przyznanie z budżetu Wojewody dotacji podmiotowych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Pierwsze wnioski z naszego powiatu już zostały złożone.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy