27 marca w starostwie podpisana została umowa , dzięki której strażacy otrzymają z budżetu Powiatu Brodnickiego  30 tysięcy złotych na specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

27 marca 2018 r. podpisana została umowa dotacyjna pomiędzy Powiatem Brodnickim , reprezentowanym przez starostę Piotra Boińskiego i wicestarostę Mariusza Klonowskiego a Powiatowym Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brodnicy , reprezentowanym przez Romana Hanuszewskiego , wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brodnicy. Umowę podpisano w obecności Zbigniewa Sosnowskiego Prezesa Powiatowego ZOSPRP, oraz Komendanta Powiatowego PSP bryg. Waldemara Szrulla.

Zgodnie z podpisaną umową strażacy z OSP otrzymają z budżetu Powiatu brodnickiego 30 tysięcy złotych na zakup sprzętu służącego do zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom. Ten sprzęt to m.in.: pilarka, aparat powietrzny ochrony dróg oddechowych, hełm strażacki z latarką LED, specjalistyczne ubrania, rękawice , drabiny , radiotelefony, wąż strażacki .

Termin wykorzystania dotacji nastąpi do dnia 31 października 2018 r.


 
 
Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy