16 marca w Starostwie Powiatowym w Brodnicy została umowa na wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Szczuka- Gortatowo.


Rafał Cieszyński, kierownik Grupy STARBAG sp. z o.o. w imieniu wykonawcy i Czesław Głowacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy w imieniu inwestora w  obecności starosty Piotra Boińskiego i wicestarosty Mariusza Klonowskiego podpisali umowę na wykonanie inwestycji pod nazwą: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Szczuka -Gortatowo”.

Podpisanie umowy kończy procedurę przetargową.

W ramach prac będzie m.in. : przebudowa  nawierzchni,  poszerzenie jezdni, zjazdy i wykonanie  przepustów pod zjazdami ,budowa  chodników i  zatoki autobusowej i kanalizacji deszczowej w Szczuce.
 
Umowa przewiduje też  roboty wykończeniowe, m.in. nowe oznakowania, bariery , oświetlenie przejść dla pieszych ,płyty naprowadzające dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 
Koszt inwestycji to ponad 6 milionów 300 tysięcy złotych , a jej zakończenie planuje się na 15 września 2018 roku.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy