Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przekazuje informacje na temat  profilaktyki grypy, ostrej i niosącej wiele powikłań wirusowej choroby zakaźnej. Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w powiecie brodnickim – stan na 01.02.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje, że w bieżącym sezonie epidemicznym (od 01.10.2017 r. – 01.02.2018 r.) w powiecie brodnickim odnotowano 5487 zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych. Analogicznie do roku ubiegłego (od 01.10.2016 r. - 01.02.2017 r.) w powiecie brodnickim odnotowano 6050 zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych.
W okresie od 01.10.2017 r. – 01.02.2018 r. skierowano do szpitala 92 osoby, u których stwierdzono głównie objawy ze strony układu oddechowego. Nie odnotowano zachorowań na grypę potwierdzonych badaniem laboratoryjnym.
Od 01.01.2018 r. do 1.02.2018 r. zgłoszono 2222 przypadki tej jednostki chorobowej, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano 2271 przypadków.

W powyższym okresie najwięcej zachorowań zarejestrowano w grupie wiekowej 15-64 lata, najmniej wśród osób powyżej 65 roku życia.

Sytuacja epidemiologiczna grypy i infekcji grypopodobnych oraz zgonów z powodu grypy jest codziennie monitorowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brodnicy, a następnie raz w tygodniu sprawozdania z zachorowań na grypę i infekcji grypopodobnych wysyłane są do WSSE w Bydgoszczy.

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Brodnicy bierze udział w programie Sentinel, badającym wirusologicznie grypę. Lekarze pobierają od pacjentów z objawami grypy łącznie 3 próbki wymazów z nosa i gardła i przekazują poprzez PSSE w Brodnicy do laboratorium WSSE w Bydgoszczy celem identyfikacji wirusa. Wirusologiczny nadzór nad grypą prowadzony jest przez Europejską Sieć Nadzoru nad Grypą.

W sytuacji wystąpienia objawów grypy, tj.:
•          nagłego zachorowania,
•          temperatury ponad 38°C,
•          kaszlu,
•          bólu mięśni,
•          bólu głowy,
•          złego samopoczucia,
•          dreszczy,
•          bólów w klatce piersiowej,
•     u dzieci bardzo często występujących objawów żołądkowo-jelitowych (głównie nudności i wymiotów)
 należy niezwłocznie udać się do lekarza, ponieważ nieleczona grypa prowadzić może do niebezpiecznych powikłań. Najczęstsze powikłania pogrypowe:
•          zapalenie płuc i oskrzeli,
•          zakażenie meningokokowe,
•          zaostrzenie astmy,
•          zapalenie ucha środkowego,
•          choroby serca,
•          zapalenie mięśni,
•          choroby nerek,
•          powikłania neurologiczne,
•          wstrząs, a nawet zgon.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina, że najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed grypą i jej powikłaniami są szczepienia ochronne. Szczepienie daje rzeczywistą ochronę przed zachorowaniem na grypę oraz ogranicza krążenie wirusa w populacji.
Wirusy grypy mutują, dlatego co roku skład szczepionki jest prognozowaniem tego, jaki będzie w danym sezonie. Skuteczność szczepień przeciw grypie została udowodniona klinicznie.
Szczepionki przeciw grypie zawierają zabite wirusy, są dobrze tolerowane i bezpieczne. Zadaniem ich jest pobudzenie organizmu do walki z wirusem.
    Szczepienie powinno być wykonane corocznie przed okresem wzmożonych zachorowań na grypę (gdy szczepionka jest dostępna), co nie znaczy że w czasie sezonu grypowego jest za późno na szczepienie. Ze względu na zmienność antygenową wirusa grypy, szczepionki są produkowane każdego roku na podstawie szczepów wirusa dostarczanych producentom przez Światową Organizację Zdrowia. Szczepionki wyprodukowane w latach ubiegłych, nie nadają się do użytku, gdyż są nieskuteczne. Optymalnym terminem szczepienia jest przełom października i listopada. Organizm zdrowego człowieka nabiera pełnej odporności już po 7-10 dniach od zaszczepienia, która utrzymuje się przez okres do 12 miesięcy. Szczepienia przeciw grypie są w Polsce zalecane przez Ministerstwo Zdrowia.
Według najnowszych zaleceń szczepionkę powinni otrzymać wszystkie osoby po ukończeniu 6 miesięca  życia,  a zwłaszcza:
•  kobiety w ciąży, gdyż grypa może być zagrożeniem zarówno dla niej, jak i dla jej nienarodzonego dziecka; po zaszczepieniu przeciwko grypie kobieta przekazuje odporność dziecku i dzięki temu jest ono chronione przez pierwsze pół roku życia,
•     osoby powyżej 65 r. ż., gdyż układ odpornościowy u tych osób jest osłabiony,
•     pacjenci z przewlekłymi chorobami płuc (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc itp.),
•    pacjenci z przewlekłymi chorobami serca ( wrodzona wada serca, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca),
•    pacjenci z przewlekłymi chorobami wątroby (np. marskość wątroby),
•    pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek
• pacjenci z obniżoną odpornością (osoby zakażone wirusem HIV lub otrzymujące leki immunosupresyjne),
•   osoby, które mieszkają razem w miejscach zagęszczenia, gdzie wirusy grypy mogą się szybko rozprzestrzeniać  (np. więzienia, domy opieki, szkoły, domy wycieczkowe),
•   pracownicy opieki zdrowotnej,
•   dzieci w wieku od sześciu miesięcy do dwóch lat życia.

Liczna osób zaszczepionych w 2017 r. w powiecie brodnickim wynosi  2418,  co stanowi zaledwie 2,97% populacji.
Wirusa grypy nie zwalczają antybiotyki. Skuteczne są leki antywirusowe, które przepisuje lekarz. Powinny być one podane w ciągu 48 godzin od pojawienia się pierwszych objawów i po zdiagnozowaniu grypy (na podstawie wymazu).
 Bardzo ważną rolę w zapobieganiu zachorowaniom na grypę odgrywa szeroko pojęta profilaktyka.
Podstawowe zasady dot. zdrowego stylu życia wpływające na potęgowanie i umacnianie zdrowia, które przyczynią się do zmniejszenia zachorowań na grypę:
Ubiór odpowiedni do pogody tak, aby organizm nie przegrzewał się i nie pocił podczas przebywania w pomieszczeniach, a nie został wyziębiony podczas zimnej, niekorzystnej aury (korzystne jest ubieranie się na „cebulkę”).
Należy zadbać o nakrycie głowy, okrycie tułowia (okolice nerek), a także o ciepłe i nieprzemakalne obuwie.
Urozmaicona dieta znacznie wzmocni naszą odporność. W pożywieniu nie powinno zabraknąć białka (zawartego w chudym mięsie, drobiu, rybach, jajach i serach), witamin: C, A, E (zawartych przede wszystkim w świeżych owocach i warzywach) oraz witaminy D produkowanej podczas działania promieni słonecznych na skórę. Istotnym elementem właściwej diety są również składniki mineralne (cynk, żelazo, magnez, selen), jak również duża zawartość błonnika oraz w dużych ilościach woda. Bardzo ważne jest spożywanie śniadania przed wyjściem do pracy, szkoły, na zakupy itp. Kolację bezwzględnie należy spożywać minimum 2 godziny przed snem.
Aktywność fizyczna i zabawa - wskazane jest, by codziennie niezależnie od pogody spędzać przynajmniej godzinę na powietrzu. Nie zaleca się uprawiać zbyt forsownych, mocno obciążających organizm sportów.
Sen i odpoczynek. Nic tak nie regeneruje i nie wzmacnia odporności organizmu, jak właściwa ilość snu w wywietrzonym pomieszczeniu.
Higiena osobista i otoczenia (zmieniać regularnie bieliznę osobistą i pościel, systematycznie wietrzyć pościel). Zawsze używać jednorazowych chusteczek higienicznych. Bardzo często dokładnie myć ręce używając mydła i ciepłej wody.


Profilaktyka grypy i postępowanie w przypadku wystąpienia zachorowań na grypę:  

Obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne. W przypadku wystąpienia objawów u domowników należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym i pozostać w domu, o sposobie i czasie leczenia pacjenta decyduje lekarz.
Myć ręce mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą przez 20-30 sekund, także między palcami, pokazać małym dzieciom, jak należy to robić (używając mydła, pod ciepłą bieżącą wodą).
Zadbać, by zawsze posiadać przy sobie jednorazowe chusteczki higieniczne do nosa.
Zasłaniać nos jednorazową chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania, wyrzucać ją do kosza po jednorazowym użyciu; w przypadku braku jednorazowych chusteczek kichać i kasłać w rękaw w okolicy łokcia, a nie w dłonie, ręce umyć starannie pod bieżącą, ciepłą wodą z mydłem.
Unikać przebywania wśród ludzi, którzy wykazują objawy grypopodobne.
Spędzać aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu.
Wietrzyć zamknięte pomieszczenia 3- 4 razy dziennie, każdorazowo przez 10 minut.
Zadbać o porządek w mieszkaniu, szczególnie w kuchni i łazience.
Unikać dotykania palcami ust, nosa i oczu.
W rozmowie unikać bliskich kontaktów z rozmówcą.
Zaniechać uścisków dłoni, pocałunków itp.
W okresie wzmożonych zachorowań na grypę unikać przebywania w miejscach skupisk ludzi (kino, dyskoteka, centrum handlowe, hala sportowa), a w szczególności masowych zgromadzeń oraz uprawiania sportów kontaktowych.

Pamiętajmy, jeśli chcemy zminimalizować zachorowania na grypę niezbędne jest przestrzeganie powyższych zaleceń !
Szczegółowe informacje dot. grypy sezonowej w Europie dostępne są na stronach internetowych:
- Światowej Organizacji Zdrowia
- Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób

Więcej informacji:
www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/grypa


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka
mgr biologii higienista epidemiolog