Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza mieszkańców do sprawdzenia swojego zdrowia. W ramach programu profilaktycznego finansowanego z RPO ZOZ w Brodnicy realizuje projekt, który pomaga we wczesnym wykryciu raka jelita grubego.


Zakład Opieki Zdrowotnej w Brodnicy realizuje projekt: "Program profilaktyczny - wczesne wykrywanie raka jelita grubego".

Celem programu:

-zwiększenie odsetka raków wykrywalnych we wczesnych stadiach zaawansowania

-zwiększenie odsetka wyleczenia

-obniżenie umieralności na raka jelita grubego

-obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju ( dzięki leczeniu raków wykrywalnych we wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych-polipów)

Opis programu:

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka , które nie maiły wykonywanej kolonoskopii w ostatnich 10 latach oraz nie mają objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego. Dotyczy osób pracujących oraz pozostających bez pracy z przyczyn zdrowotnych .

Świadczeniobiorcami są osoby spełniające ww. warunki oraz:

- w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego

- w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia , u którego rozpoznano raka jelita grubego

- w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością ( HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie badania genetycznego.

W trakcie trwania projektu( do końca grudnia 2020 roku) ZOZ Brodnica zorganizuje 45 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców powiatu brodnickiego. Celem zadania jest podniesienie świadomości zdrowotnej osób uczestniczących w projekcie w zakresie raka jelita grubego.
Dzięki realizacji zadania  uczestnicy/czki zyskają wiedzę z zakresu działań prozdrowotnych. Poruszone zostaną zagadnienia , związane z rakiem jelita grubego.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

- Zachęcamy państwa do propagowania naszego projektu wśród mieszkańców i pacjentów. (…) Bliższe informacje o spotkaniach w gminach.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020- informuje Ewa Jarzembowska asystentka koordynatora PROJEKTU.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy