Powiat Brodnicki dofinansował zakup  nowego sprzętu i urządzeń ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu brodnickiego.

Pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu brodnickiego otrzymało  specjalistyczny sprzęt i urządzenia ratownicze, zakupione z budżetu Powiatu Brodnickiego w ramach realizacji zadania pod nazwą:  „Zakup sprzętu służącego do ochrony środowiska i przyrody zapobiegającego nadzwyczajnym zagrożeniom” .

Projekt realizowany był przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brodnicy, a jego łączna wartość wyniosła 30 tys. zł.
 W ramach zadania zakupiony został specjalistyczny sprzęt i urządzenia ratownicze, środki ochrony osobistej strażaka oraz sprzęt łączności bezprzewodowej i alarmowania dla jednostek:
OSP Brodnica,
OSP Brzozie,
OSP Górzno,
OSP Jabłonowo,
OSP Pokrzydowo.

 21 grudnia 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy starosta Piotr Boiński z wicestarostą Mariuszem klonowskim  oraz  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP i zarazem Poseł na Sejm RP  – Zbigniew Sosnowki i  Komendant Powiatowy PSP w Brodnicy – bryg. Waldemar Szrull przekazali zakupiony sprzęt do jednostek OSP.

- Zakupiony sprzęt ratowniczy podniesie gotowość operacyjną obdarowanych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych co w sposób wymierny wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu brodnickiego- informują z  KP PSP w Brodnicy.


Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy