Zgodnie z nowym Prawem wodnym, od 1 stycznia 2018 r. zacznie funkcjonować nowa instytucja - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, która m. in. przejmie od starosty kompetencje z zakresu gospodarki wodnej . W Brodnicy w ramach tej instytucji działać będzie tzw. Nadzór Wodny.


Jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną przekazane zadania ze starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych oraz zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych.

Państwowe  Gospodarstwo Wodne Polskie Wody będą wykonywały prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, ale z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.
 
Wody Polskie będą mogły również wspierać gminy w celu zapewnienia wody na potrzeby ludności oraz rolnictwa.
 
Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy