30 listopada w auli I LO w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów -  najlepszym uczniom w regionie.

Najlepsi uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych od lat mogą liczyć na stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Otrzymują je uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendystą może zostać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, zgodnie z trybem określonym w statucie szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły, która zatwierdza jednego kandydata (w przypadku braku rady szkoły - rada pedagogiczna). Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę szkoły (radę pedagogiczną), dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej - Prezesowi Rady Ministrów.

Wśród osób tym roku otrzymały stypendia Prezesa Rady Ministrów są także uczniowie z powiatu brodnickiego:
Karolina Zientara z I LO w Brodnicy
Oliwia Gołębiewska i Sandra Czajka z ZS w Jabłonowie Pomorskim
Bartosz Leśniewski i Dominika Badaczewska z CKZiU w Brodnicy  
Joanna Ramowska z III LO w Brodnicy
i Agnieszka Gołębiewska z Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Górznie

Dla stypendystów i gości uczestniczących w spotkaniu wystąpili uczniowie I LO w Brodnicy, prezentując spektakl z muzyką filmową i musicalową.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy