28 września podpisano w  starostwie umowę z wykonawcą , który budować będzie dwa budynki domów dziecka w Brodnicy . Na inwestycję są pieniądze z dofinansowania z RPO i środki własne z budżetu Powiatu.

Powiat Brodnicki zbuduje dwa nowe domy dziecka.

28 września starosta Piotr Boiński, wicestarosta Mariusz Klonowski i główna księgowa  Aldona Kraśniewska podpisali umowę z wykonawcą zadania- Januszem Drzeszyńskim, właścicielem  Zakładu Ogólnobudowlanego Usługi i Handel z Brodnicy i Pawłem Drzeszyńskim, kierownikiem budowy.

 Wykonanie zadania pod nazwą „ Budowa dwóch budynków na potrzeby 14 osobowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, zgodnie z umową,  ma nastąpić do 31 maja 2018 roku.

Budynki, które powstaną będą wolnostojące, niepodpiwniczone, piętrowe o powierzchni użytkowej 324,5 m kwadratowego każdy.
Poza pracami przy samym budynku umowa wskazuje też na wykonanie  robót drogowych, m.in. drogi dojazdowej , parkingu i zagospodarowania obejścia,  m.in. trawników i obiektów rekreacyjno- sportowych itd.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka.
 
- Całkowita wartość projektu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych: 3 146 014,00 zł (w tym wkład niepieniężny (grunt) – 763 000,00 zł).

Całkowita wartość wydatków finansowych: 2 383 014,00 zł

Dofinansowanie , które otrzymaliśmy z EFRR to   1 380 120,00 zł- informuje starosta Piotr Boiński .

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy