21 września w Pałacu Anny Wazówny odbyła się konferencja

na temat:Organizacja kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych”.

Na konferencji zorganizowanej przez posła na Sejm RP Pawła Szramkę eksperci od kształcenia niepełnosprawnych spotkali się z praktykami- nauczycielami, dyrektorami szkół i rodzicami. Po konfrontacji teorii z praktyką dyskutowano o możliwych i koniecznych zmianach w tym dziale edukacji.