20 września w starostwie w Brodnicy samorządowcy podpisaliwniosek do Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego o ustanowienie roku 2018 „ Rokiem Anny Wazówny” .

W 2018 roku przypada 450 rocznica urodzin Anny Wazówny- królewny szwedzkiej, starościny brodnickiej i golubskiej.

29 sierpnia 2017 inicjatywę o ustanowienie roku 2018 Rokiem Anny Wazówny poparli radni Rady Powiatu w Brodnicy , a potem także samorządowcy Miasta Brodnica.

20 września przedstawiciele Samorządu Miasta Brodnicy, Samorządu Miasta Golubia –Dobrzynia, Samorządu Powiatu Brodnickiego i Samorządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego podpisali deklarację wspólnego działania w celu ustanowienia Roku Anny Wazówny w województwie kujawsko-pomorskim.

Mając na względzie przypadającą w 2018r. 450 rocznicę urodzin Anny Wazówny- królewny szwedzkiej, starościny brodnickiej, golubskiej, pochowanej w Toruniu, uznając jej zasługi dla rozwoju gospodarczego, społecznego naukowego i tolerancji religijnej początku XVII wieku kierując się także trwałą-dobrą pamięcią kolejnych pokoleń (…)działając wspólnie i zgodnie, wspierając się uchwałami Rad poszczególnych jednostek samorządu występujemy do Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego o ustanowienie roku 2018 „Rokiem Anny Wazówny”.

21 września br. podpisany wniosek starosta Piotr Boiński i wicestarosta Mariusz Klonowski przekazali do Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego na ręce Pana Przewodniczącego Sejmiku Ryszarda Bobera .

Wniosek o współpracę przekazany został do Prezydenta Toruniu, Michała Zaleskiego i Stefana Borkowicza, Prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Golubiu -Dobrzyniu i radnego Sejmiku Piotra Kwiatkowskiego.