To pieniądze na tworzenie dostosowanych do współczesnych standardów, kameralnych domów dziecka (do 14 osób), które możliwie najbardziej mają przypominać domy rodzinne, stwarzając przyjazne warunki do wychowywania i usamodzielniania .

- Na budowę dwóch budynków na potrzeby 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną otrzymaliśmy 1 380 120,00 złotych- mówi starosta Piotr Boiński.