219 uczniów Gimnazjum dla Dorosłych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej zakończyło naukę w CKZiU w Brodnicy. Wśród absolwentów są, m.in.: sprzedawcy, kucharze, stolarze, tapicerzy, elektrycy i fryzjerzy.


23  czerwca br. w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Brodnicy przy ul. Mazurskiej odbyła się  uroczystość pożegnania absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Gimnazjum dla Dorosłych.    
    
Szkołę  opuściło  181  osób, które zdobyły różne zawody, m.in.: sprzedawcy, kucharze, stolarze, tapicerzy, elektrycy, fryzjerzy oraz wielu innych) oraz 38 słuchaczy gimnazjum dla dorosłych, przyuczonych do wykonywania różnych zawodów.
 
Najlepsi absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej to uczniowie klasy III e: Damian Pepłowski (nagrodę ufundował Poseł na Sejm RP, Zbigniew Sosnowski) oraz Damian Branicki (nagrodzony przez Starostę Brodnickiego, Piotra Boińskiego).

Nagrody dla absolwentów ZSZ ufundowały również zakłady pracy i placówki zajmujące się kształceniem zawodowym.

Cech Rzemiosł Różnych, reprezentowany podczas uroczystości przez Starszego Cechu, Jana Lewandowskiego, nagrodził: Weronikę Kieliszek (zawód – piekarz), Wojciecha Kądzielawa (zawód – mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych), Krystiana Kowalskiego (stolarz), Żanetę Czarnecką (cukiernik).  
    
Ochotniczy Hufiec Pracy, reprezentowany przez komendanta , Dariusza Malinowskiego, ufundował nagrodę dla najlepszego absolwenta -  Daniela Zakrzewskiego – oraz nagrody za aktywność na rzecz Hufca i osiągnięcia sportowe dla:  Kingi Karpińskiej, Natalii Majewskiej i Klaudii Sosnowskiej.

Piotr Gołembiewski jako najlepszy uczeń w zawodzie elektryk otrzymał nagrodę od firmy Kom- Bud, reprezentowanej przez prezesa Stanisława Cieszyńskiego.
Firma Behrendt nagrodziła Mateusza Ludwikowskiego -  najlepszego ucznia w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
    
Nagrodę od firmy SITS odebrał Paweł Lewandowski.

Za bardzo dobre wyniki z zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Brodnicy wyróżniono: Karolinę Kilanowską i Jowitę Kwas (zawód fryzjer) oraz Łukasza Gulczyńskiego uczącego się zawodu sprzedawcy.
    
Firma SITS oraz Rada Rodziców CKZiU ufundowała nagrody dla absolwentów z klasy III b ZSZ, którzy zajęli II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Młody Lean Lider”. Są to: Miłosz Różycki, Paweł Lewandowski, Kamil Malinowski , Paweł Poćwiardowski, Andrzej Zarębski, Karol Komorowski, Patryk Czubak, Bartosz Piechocki, Jakub Król i Daniel Zakrzewski.
    
Nagrody za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych odebrali: Tomasz Kaźmierczyk, Patryk Czubak, Karol Komorowski, Krystian Kowalski, Kamil Malinowski, Patryk Rzepka i Jerzy Zdunowski.
    
Za honorowe krwiodawstwo wyróżniono: Damiana Wojciechowskiego, Bartosza Cieśnika, Jacka Kucharskiego, Andrzeja Zarębskiego oraz Weronikę Stachurską.  
    
W Gimnazjum dla Dorosłych najwyższe średnie ocen uzyskali: Adrian Ramutkowski (nagrodzony przez Posła na Sejm RP, Pawła Szramkę), Magdalena Dąbrowska (nagroda ufundowana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Ryszarda Bobera), Norbert Kalinowski (fundator nagrody – Burmistrz Brodnicy, Jarosłąw Radacz) Mateusz Dąbrowski i Michał Licznerski (nagrody Rady Rodziców CKZiU).  
    
Rada Rodziców ufundowała też nagrody dla słuchaczy ze stuprocentową frekwencją – Norberta Kalinowskiego i Piotra Żurawskiego.
    
Ochotniczy Hufiec Pracy nagrodził Mateusza Dąbrowskiego i Patryka Erdmańskiego - słuchaczy, którzy wyróżnili się aktywnością na rzecz Hufca i osiągnięciami sportowymi.  

Absolwentom szkoły gratulował Jacek Gniadkowski, dyrektor szkoły oraz goście, m.in.: poseł na Sejm RP, Paweł Szramka; Starosta Brodnicki, Piotr Boiński; Starszy Cechu Rzemiosł Różnych, Jan Lewandowski; Komendant Hufca Pracy w Brodnicy, Dariusz Malinowski, przedstawiciele brodnickich firm i zakładów pracy.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy