Na XXXV sesji Rady Powiatu w Brodnicy radni m.in. analizowali informacje i sprawozdania powiatowych służb , inspekcji i straży.

27 czerwca radni rady Powiatu w Brodnicy zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu    Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za rok 2016.
 
Na sesji przedstawione też zostały: informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2016 roku w Powiecie Brodnickim, analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Brodnickiego za rok   2016, informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Brodnickiego za 2016 r., informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o stanie   bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Brodnickiego w 2016 roku, sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  w Brodnicy za rok 2016, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy za rok 2016 oraz  sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Sprawozdania i informacje przedstawione radnym  dostępne w Biurze Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy