W Zarządzie Dróg Powiatowych podpisano umowę na przebudowę ul. Kolejowej. Będzie m.in. nowa nawierzchnia i odcinek ścieżki pieszo-rowerowej.


22 czerwca podpisano umowę na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1814C ul. Kolejowa w Brodnicy na odcinku od ronda Olsztyńskiego do ul. Karbowskiej”.
 
Wykonawcą robót będzie STRABAG Sp. z o.o..

Koszt inwestycji    to 689 132,44 zł

Przy ul. Kolejowej chodnik zostanie przebudowany  na ścieżkę pieszo-rowerową. Przebudowane będą  zjazdy i zatoka autobusowa. Powstanie też  nowa zatoka, a na jezdni będzie nowa nawierzchnia bitumiczna.

Prace mają być zakończone do     15 sierpnia 2017 r.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy