Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z/s w Toruniu dokonał przeglądu Drwęcy.  Zlikwidowano zatory na rzece . Wg raportu Drwęca  jest drożna, można rozpoczynać spływy.

15 maja  na zlecenie RZGW wykonany został przegląd Drwęcy i oczyszczenie rzeki z zatorów uniemożliwiających przepływanie .

Pracownicy Nadzoru Wodnego w Ostródzie przeprowadzili spływ rzeką Drwęcą od Brodnicy do  Golubia-Dobrzynia. Usunięto zatory z drzew , przy okazji, w miarę możliwości,  sprzątano    zaśmiecone brzegi rzeki.

- W trakcie spływu rzeką Drwęcą zlokalizowano zatory uniemożliwiające swobodne przepłynięcie w następujących miejscach:
- wiatrołom w nurcie rzeki na wysokości zakładu produkcyjnego „POLMO”,
- wiatrołom w nurcie rzeki na wysokości przystani kajakowej,
- zator na wysokości jednostki wojskowej.

Wszystkie miejsca zostały udrożnione, natomiast na dalszym odcinku do miasto Golub-Dobrzyń - przystań kajakowa (Camping) nie stwierdzono przeszkód w korycie rzeki.

Utrzymujący się wysoki stan rzeki Drwęcy znacznie utrudniał lokalizacje zatorów. Istnieje prawdopodobieństwo, iż po spadku stanu wody liczba zatorów uniemożliwiających lub utrudniających płynięcie wzrośnie, co będzie się wiązało z kolejnym spływem. Niestety w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie podać dokładnej daty- informuje Justyna Litmanowska, starszy referent d/s utrzymania wód i gospodarki rybackiej ZZWK z/s w Toruniu.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy