Inspektorat ZUS w Brodnicy zaprasza:


W dniu 08 maja na dyżur pracowników, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Brodnica, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, ul. Kamionka 23, godz. 10:00-12:00. Podczas dyżuru zainteresowane osoby będą mogły zasięgnąć informacji na temat obowiązków płatników składek wobec ZUS.

W dniu 10 maja na szkolenie – Zasady rozkładania na raty należności z tytułu składek. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Inspektoratu, ul. Mały Rynek 5, pok. 15, godz. 10:00. Podczas szkolenia zostaną omówione informacje na temat układów ratalnych. Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają pomoc w wypełnianiu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku.

W dniu 12 maja na szkolenie nt. PUE jako wygodne narzędzie kontaktu z ZUS. Podczas szkolenia zostaną przedstawione funkcjonalności PUE. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Inspektoratu, Ul. Mały Rynek 5, godz. 10:00.

W dniu 18 maja na szkolenie – Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Inspektoratu, ul. Mały Rynek 5, pok. 15, o godz. 10:00.

W dniu 23 maja na Drzwi Otwarte na temat – Obniżenie wieku emerytalnego od 01.10.2017 r. Podczas indywidualnych konsultacji zainteresowane osoby będą mogły zasięgnąć informacji na temat prawa do emerytury wg ustawy z dnia 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Drzwi Otwarte odbędą się w siedzibie Inspektoratu, Ul. Mały Rynek 5, godz. 10:00-14:00.

W dniu 25 maja w godz. 10:00-12:00 na dyżur telefoniczny na temat – Umowy zlecenia. Dyżur odbędzie się pod nr tel. 56 498 36 08. Podczas konsultacji telefonicznych będzie można zasięgnąć informacji o zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy zlecenia.

W dniu 30 maja na szkolenie na temat – Renta rodzinna. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Inspektoratu, ul. Mały Rynek 5, pok. 15, godz. 10:00.
         
Podczas szkolenia przedstawione zostaną m.in.:
- komu przysługuje renta rodzinna,
- jakie należy spełnić warunki aby otrzymać to świadczenie,
- jakie należy przedłożyć dokumenty w ZUS ubiegając się o rentę rodzinną.

W dniu 31 maja na dyżur w siedzibie Urzędu Skarbowego w Brodnicy. Podczas dyżuru zainteresowane osoby będą mogły zasięgnąć informacji na temat praw i obowiązków osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą. Dyżur odbędzie się w godz. 10:00-12:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Brodnicy, ul. Gen. W. Sikorskiego 19.


Urząd Miejski Brodnica