19 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Brodnicy.

Na sesję zaplanowano m.in. rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
 
a) zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na    terenie powiatu brodnickiego do 03.02.2018 r.,
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017,
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Brodnickiego na lata 2017-2035,
 d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Brodnicy na 2017 r.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy