Zarząd Powiatu rozstrzygnął konkursy dotyczące różnych sfer działalności społecznej organizacji pozarządowych, które otrzymają dofinansowanie z budżetu Powiatu.


8 marca Zarząd Powiatu w Brodnicy przyjął uchwały rozstrzygające konkursy ofert organizacji pozarządowych na wykonanie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Szczegóły dotyczące beneficjentów w zakładce „ Dialog społeczny” oraz na BIP Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Oprac. Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy