Dyrektor CKZiU w Brodnicy podpisał umowę o partnerskiej współpracy z firmą, działająca w branży fryzjerskiej.


20 lutego br. w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  przy ulicy Mazurskiej  została podpisana   umowa  partnerska pomiędzy Firmą Polwell Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy a CKZiU w Brodnicy.   
  

-  Umowę z Dyrektorem CKZiU, panem Jackiem Gniadkowskim, podpisała   reprezentująca Firmę Polwell pani Małgorzata Łaszewska – koordynator do spraw współpracy ze szkołami. Obecna była również pani Ewa Łukaszewska – nauczyciel przedmiotów fryzjerskich w CKZiU – od dawna współpracująca z Firmą Polwell. Porozumienie dotyczy współpracy handlowej, szkoleniowej i doradczej- informuje Barbara Stefańska z CKZiU w Brodnicy.

Na porozumieniu  skorzystają  uczniowie klas fryzjerskich, bo będą mieli okazję poznawać   nowości w branży fryzjerskiej, a karta „Adept Fryzjerstwa” zapewni im upusty w firmowych sklepach i hurtowniach. Ponadto Firma oferuje szkolenia oraz pomoc merytoryczną  instruktorom zawodu, pomoc w organizowaniu konkursów fryzjerskich, a ich zwycięzcom proponuje  profesjonalne sesje zdjęciowe w czasopiśmie branżowym „FALE LOKI KOKI”.

W kwietniu w CKZiU zorganizowany będzie, ze współudziałem firmy,  Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski.

Oprac. Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy