W CKZiU w Brodnicy rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: "Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem". Pierwsza grupa uczniów szkoły w ramach tegoż projektu wyjechała w styczniu 2017r. do Hiszpanii na staże zawodowe.

Młodzież z CKZiU w Brodnicy w styczniu wyjechała na staże do Grenady w Hiszpanii . To pierwsza grupa,  realizująca projekt pod nazwą: "Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem" - staże zawodowe nauką przez doświadczenie w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Projekt  realizowany jest  ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Opiekunem grupy stażystów  jest Arkadiusz Nagórski, nauczyciel języka angielskiego w CKZiU w Brodnicy.


Oprac.     Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy