Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje, że w bieżącym sezonie epidemicznym (od 01.10.2016 – 2.02.2017) w powiecie brodnickim odnotowano  5112 zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych.

Sytuacja epidemiologiczna grypy i infekcji grypopodobnych oraz zgonów z powodu grypy jest codziennie monitorowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brodnicy.

Analogicznie do roku ubiegłego (od 01.10.2015 – 2.02.2016) w powiecie brodnickim odnotowano 2738 zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych.

W omawianym okresie hospitalizowano 97 chorych, u których stwierdzono głównie objawy ze strony układu oddechowego. Odnotowano 1 zgon z powodu grypy u dziecka płci żeńskiej w wieku 4 lat.

 Od 1 stycznia do 2 lutego 2017r. zgłoszonych zostało 2271 przypadków tej jednostki chorobowej, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego  913 przypadków.

W powyższym okresie najwięcej zachorowań zarejestrowano w grupie wiekowej 15-64 lata, najmniej wśród osób powyżej 65 roku życia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina, że najlepszym i najskuteczniejszym sposobem na zabezpieczenie się przed grypą i jej powikłaniami jest szczepienie ochronne.

INFORMACJE O GRYPIE


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarnyw Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka
mgr biologii higienista epidemiolog