W dniu 1 lutego br. odbył się uroczysty odbiór i poświecenie samochodu Volkswagen  T6 Caravelle, zakupionego w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” - Obszar D.

Uroczystego przecięcia symbolicznej wstęgi dokonał Starosta Brodnicki Piotr Boiński oraz Barbara Tuptyńska - Kierownik WTZ a samochód poświęcił ks. prałat Krzysztof Lewandowski.
Zakupiony samochód Volkswagen T6 Caravelle jest przeznaczony jest do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy.

Całkowity koszt zakupu wynosił 135 187,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków PFRON wynosiło 77 000,00 zł., natomiast wkład własny Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski  w Brodnicy 58 187,00 zł.

Starostwo Powiatowe