Łagodniejsze zasady dotyczące wycinki drzew nie dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.


Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody ułatwia usuwanie drzew oraz krzewów przez osoby fizyczne, bo zezwala na wycięcie drzewa bez pozwolenia. To ułatwienie obwarowane jest wieloma wyjątkami.
 
- Nowelizacja dotyczy tylko drzew i krzewów, które  są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ułatwienie nie dotyczy także  nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytkowych układów urbanistycznych czy zespołów budowlanych (np. ścisłe centrum miasta Brodnicy). Usunięcie tych drzew wymaga nadal zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, co wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- informuje Radosław Koj, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa w Brodnicy.


Oprac.Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy