Gotowa jest publikacja, prezentująca problematykę  VIII Dni Energii Odnawialnej w powiecie brodnickim . W materiałach pokonferencyjnych znaleźć można wiele ciekawych informacji o odnawialnych źródłach energii.


„ VIII Dni Energii Odnawialnej. Powiat Brodnicki 2016”- to tytuł publikacji, którą Starostwo w Brodnicy wydało po konferencjach DEO. Wydawnictwo ukazuje się ,tradycyjnie , dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W tym roku w książce zamieszczono m.in. materiały dotyczące pomp ciepła , wykorzystania biomasy, elektrowni wiatrowych i  energii słonecznej.

Czytelnicy odnajdą też np. kalkulacje ekonomiczne: porównanie kosztów wykorzystywania różnych źródeł energii oraz prezentację  wysokosprawnych urządzeń na różnego rodzaju paliwa.

Wśród ilustracji są m.in. prace nagrodzone w konkursie fotograficznym „Energia odnawialna w obiektywie”.

- Nasza publikacja trafi do szkół i bibliotek  w powiecie brodnickim. Osoby zainteresowane problematyką mogą też uzyskać książkę , zgłaszając się do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa w Brodnicy – mówi Radosław Koj, naczelnik wydziału OŚiGW.


Oprac.     Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy