Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli uchwałę , dotyczącą budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

29 grudnia na sesji Rady Powiatu przyjęta została uchwała budżetowa, określająca przewidywane dochody i wydatki  Powiatu na rok 2017.

- Budżet na rok 2017 jest stabilny i realny.Przyjęliśmy kierunek prorozwojowy w planowaniu inwestycji. Największe środki inwestycyjne przeznaczamy na remonty, modernizacje dróg, wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. W roku 2017 planujemy też m.in.  termomodernizację budynku szkoły specjalnej i budowę przynajmniej jednego domu dziecka, z dwóch, które powstaną do 2018 roku – mówił starosta Piotr Boiński.

Dochody budżetu Powiatu Brodnickiego ustalono na 71.702.664 złote, wydatki to 73.285.023. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 11.788.009 złotych.

W budżecie Powiatu największy, bo 35% udział mają wydatki na oświatę.

Na ostatniej w 2016 roku sesji Burmistrz Jabłonowa Pomorskiego przekazał list z  życzeniami dla gospodarzy Powiatu i podziękowania za współpracę.Oprac.     Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy