Starosta Brodnicki zaprosił na spotkanie najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Brodnicki: stypendystów  Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz dyrektorów szkół .

Starosta Piotr Boiński, wicestarosta Mariusz Klonowski i Stanisław Czajkowski, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w starostwie gratulowali uczniom świetnych wyników  w nauce.

W spotkaniu uczestniczyli: 

Stypendyści  Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego:
1. Klaudia Kalinowska- I LO
2. Anna Chrzanowska-ZS Jabłonowo Pomorskie
3. Natalia Kulwicka -Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

oraz uczniowie, którzy otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów:

1.Agata Żebrowska- I LO
2. Daria Czajka -ZS Jabłonowo
3. Oliwia Gołębiewska- I LO
4. Agnieszka Bartkowska-CKZiU
5. Patrycja Romanowska -CKZiU
6. Aleksandra Dąbrowska CKZiU


Starostwo Powiatowe w Brodnicy