W starostwie podpisano umowę dotacyjną na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Brodnicy nad jeziora w Szczuce i Cielętach.

Starosta Piotr Boiński i wicestarosta Mariusz Klonowski podpisali z zastępcami Prezesa Zarządu: Wojciechem Kulińskim i Ksenią Żółtowską Gimińską, przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę na dotację do budowy ścieżki pieszo-rowerowej.

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej  na potrzeby edukacji ekologicznej: Brodnica – Podgórz – jezioro Szczuckie i Cielęckie” dofinansowana będzie z PFOŚIGW w Toruniu kwotą 260 tysięcy złotych. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 560.58o złotych.

Osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego – do 15 grudnia 2016r.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy