W szkołach początek roku szkolnego. Kształcenie zawodowe  w powiecie brodnickim  realizowane będzie   w nowej organizacji.

Uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy:

1 września o godzinie:
8.00- Gimnazjum dla Dorosłych – Al. Leśna 2
9.00- Technikum -ul. Mazurska 28
10.00- Technikum im. Zesłańców Sybiru- ul. Karbowska 29
11.00- Zasadnicza Szkoła Zawodowa- ul. Mazurska 28
9.00- I LO w Brodnicy
9.15- ZS w Jabłonowie Pomorskim

Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego:

1 września o godzinie 9.00 w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.


Starostwo Powiatowe w Brodnicy