Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Jabłonowie Pomorskim.

Zarząd Powiatu w Brodnicy na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2016 ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mają 14 dni na złożenie odpowiednich dokumentów.

Szczegóły dotyczące konkursu: