Na XXIII sesji Rady Powiatu szefowie powiatowych służb i straży zdawali sprawozdania  z działalności za rok 2015.Pani Prokurator przedstawiła informację o stanie przestępczości  w powiecie brodnickim. Danuta Grzyb, przewodnicząca Regionalnej Rady KGW w Toruniu dziękowała Zarządowi Powiatu za współpracę.

Prokurator Rejonowy Alina Szram przedstawiła informacje , dotyczące przestępczości i jej zwalczania w powiecie brodnickim w 2015 roku.

- W powiecie brodnickim zanotowano spadek przestępstw kryminalnych i wzrost przestępstw gospodarczych- mówiła Alina Szram, Prokurator Rejonowy na sesji Rady Powiatu w dniu 29 czerwca 2016r.

W 2015 roku liczba przestępstw kryminalnych w powiecie brodnickim spadła z 1080 przypadków  w roku 2014 do 837 w roku 2015.

Wzrosła liczba przestępstw gospodarczych- z 197 w roku 2014 do 204 w roku 2015.

W powiecie brodnickim w porównaniu z rokiem 2014 mniej także było bójek i pobić, nieznacznie natomiast wzrosła liczba rozbojów i przestępstw związanych z narkotykami.

Na zakończenie sesji Danuta Grzyb,  Przewodnicząca Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Toruniu przekazała staroście Piotrowi Boińskiemu   pamiątkowy medal i podziękowania za wsparcie obchodów 150-lecia KGW na Ziemiach Polskich, które odbyły się 4 czerwca w Przysieku.

Pani Danuta Grzyb także w imieniu Antoniego Chiniewicza , prezesa RZRKiOR w Toruniu podziękowała Zarządowi Powiatu za owocną współpracę z działaczkami Kół  Gospodyń Wiejskich w regionie.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy