Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni udzielili Zarządowi Powiatu Brodnickiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2015.

17 maja na sesji absolutoryjnej radni analizowali sprawozdania z wykonania budżetu,  informacje finansowe,  o stanie mienia oraz  opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej w sprawie budżetu Powiatu za rok 2015. Radni jednomyślnie udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium.

- Budżet za rok 2015 był trudny, nastawiony na duże inwestycje, tj. przebudowę i rozbudowę szpitala oraz budowę ścieżki rowerowej do Zbiczna. Poza dominującymi inwestycjami udało się także wykonać m.in. wiele inwestycji drogowych na drogach powiatowych i gminnych, przygotować dokumentację do nowych inwestycji drogowych, zaadaptować budynek ZSS dla potrzeb Poradni Wychowawczo Zawodowej, doposażyć jednostki powiatowe i starostwo, zmodernizować system zasilania w centrum kryzysowym  i zakończyć wiele unijnych projektów w powiatowych szkołach- mówił starosta Piotr Boiński, podsumowując  wykonanie budżetu.

Starostwo Powiatowe