Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na IV Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania „Lektor 2016”.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy zapraszają uczniów klas I – III szkół ponadgimnazjalnych do konkursu pięknego czytania „ Lektor 2016.

Konkurs odbędzie się 1 czerwca od  godz. 10.00  w Sali Wielkiej w Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1.

Zasady uczestnictwa:

Z każdej szkoły w konkursie mogą wziąć udział  max. 4 osoby.
 
Przebieg konkursu:
    Uczestnicy konkursu losują dwa fragmenty tekstów wcześniej przygotowanych przez organizatorów imprezy (fragment z literatury pięknej i popularnonaukowej).
Uczestnicy mają 10 min. na zapoznanie się z wylosowanym fragmentem tekstu
i przygotowanie. Czytany tekst nie przekroczy 1 minuty. Prezentacje pięknego czytania oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

Kryteria oceny:
 a) płynność czytania,
 b) poprawność,
 c) biegłość i wyrazistość,
 d) intonacja głosu,
 e) dykcja.
Zgłoszenia kandydatów należy kierować telefonicznie do Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy, ul. Zamkowa 1, tel. (56)4982247  do 20  maja 2016 r.
Na mistrzów i uczestników konkursu organizator przygotował ciekawe nagrody.


Starostwo Powiatowe w Brodnicy