19 kwietnia br. w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy została podpisana   umowa  o patronacie i współpracy  między Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy Wydziałem Technicznym w Toruniu a ZSZ w Brodnicy.


Umowę z Dyrektorem ZSZ, mgr inż. Jackiem Gniadkowskim,  podpisali  przedstawiciele władz bydgoskiej uczelni:  Kanclerz  mgr Filip Sikora, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr  Alicja Kozubska, Dziekan Wydziału Technicznego w Toruniu dr inż. Dariusz Buchaniec oraz  Dziekan Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku dr inż. Elżbieta Brandt. W spotkaniu uczestniczył również Starosta Brodnicki Piotr Boiński.

- Podpisanie umowy jest wyrazem troski szkoły o zapewnienie uczniom techników nowoczesnego procesu kształcenia w następujących zawodach: ekonomista, handlowiec, informatyk, mechatronik, logistyk i technik budownictwa -mówi Jacek Gniadkowski, dyrektor szkoły. 

Uczelnia zobowiązała się konsultować z dyrekcją i nauczycielami ZSZ programy oraz metody nauczania przedmiotów zawodowych, udostępniać uczniom pracownie i pomoce dydaktyczne, umożliwiać uczniom i nauczycielom udział w seminariach i innych zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni.

Uczniowie technikum budownictwa i technikum mechatronicznego otrzymają szansę udziału w zajęciach laboratoryjnych w WSG w celu poznania najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Obie placówki będą  się wspierać pod względem merytorycznym i organizacyjnym przy realizacji projektów badawczych i analitycznych, opracowaniu ich wyników oraz przy opracowywaniu wszelkich materiałów o charakterze naukowo- dydaktycznym.

Wyższa Szkoła Gospodarki pomoże uczniom ZSZ zdobywać  kwalifikacje niezbędne w pracy zawodowej.  Kontakt  młodzieży i nauczycieli z uczelnią  zagwarantuje kształcenie zgodne z najnowszymi osiągnięciami  technologicznymi. Władze uczelni liczą, że część absolwentów szkoły będzie kontynuować naukę i zdobywać wyższe wykształcenie właśnie w WSG. Tak więc obie strony powinny skorzystać na wzajemnej współpracy.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy